เรียน : ผู้รับผิดชอบรายงาน 0110 รง.5 ทุกหน่วยบริการ

กระทรวงประกาศยกเลิกการส่งรายงาน 0110 รง.5 รายละเอียดตามไฟล์ครับ โหลด
สำหรับหน่วยงานใดสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่ 0854979179ขั้นตอนการส่งข้อมูล รายงาน 0110 รง.5 (ปีงบ 55)
1.
บันทึกข้อมูลในโปรแกรม HealthDB ที่เป็นระบบ Offline ปี 2554
     
  ( หมายเหตุ ก่อนลงข้อมูลใหม่จะต้องมีข้อมูลเดิมก่อนถ้าไม่มี จะต้องนำเข้าข้อมูลจากเว็บก่อน )      
2.
ส่งออกข้อมูลจากโปรแกรม HealthDB ที่เป็นระบบ Offline      
3.
ส่งข้อมูลขึ้นเว็บ ที่ระบบ รายงาน รง.5 (ปีงบ 2555)      
 
(แล้วคลิกที่ ส่งผ่านช่องทางกระทรวง)
     

Userและ Password ระบบ Online ใช้ ตัวเดิม
สำหรับOffline ใช้ User เดิม แต่ Password ใช้ 12345

     

ดาวน์โหลด โปรแกรม Health DB ปีงบประมาณ 2555
1
 
โปรแกรม Health DB ปี 52-55 (54.7 MB) (ติดตั้งโปรแกรม ปี52-55 ตามคู่มือ)
2
 
3
 
4
 
5
 


Website Hit Counter


ศูนย์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร 045712234 ต่อ 149
webmaster