รายงาน506 Version4.04.60
ระบบติดตามส่งรายงาน สสจ.ยโสธร

หมายเหตุ
ส่งทันเวลา
:
ส่งช้า
:
ไม่มีCaseรายงาน
:
ไม่รายงาน Case
:
ยังไม่ถึงกำหนด
:
Null
รับแล้ว
:
รับแล้ว :
มีการแก้ไขไฟล์
:
(สสจ.กรุณาโหลดใหม่)
เดือน : ปี :วันนี้ วันเสาร์ ที่ 11 เดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2563

สรุปผล การส่งรายงาน 506 ประจำเดือน กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2563
Untitled Document
สัปดาห์ 1
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 5
สรุปการส่ง
ลำดับหน่วยงานพฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีทันเวลา
269131620232730% (จำนวน)
1 รพ.ยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 66.67 %(2)
2 รพ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
3 รพ.กุดชุมคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 66.67 %(2)
4 รพ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 66.67 %(2)
5 รพ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
6 รพ.มหาชนะชัยคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
7 รพ.ค้อวัง คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
8 รพ.ไทยเจริญ คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
9 รพร.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
10 สสอ.เมืองยโสธรคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 66.67 %(2)
11 สสอ.ทรายมูล คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 66.67 %(2)
12 สสอ.กุดชุม null null null null null null 0.00 %(0)
13 สสอ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
14 สสอ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
15 สสอ.มหาชนะชัยไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
16 สสอ.ค้อวังคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)
17 สสอ.เลิงนกทาคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 33.33 %(1)
18 สสอ.ไทยเจริญคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null 100 %(3)