รายงาน506 Version4.04.60
ระบบติดตามส่งรายงาน สสจ.ยโสธร

หมายเหตุ
ส่งทันเวลา
:
ส่งช้า
:
ไม่มีCaseรายงาน
:
ไม่รายงาน Case
:
ยังไม่ถึงกำหนด
:
Null
รับแล้ว
:
รับแล้ว :
มีการแก้ไขไฟล์
:
(สสจ.กรุณาโหลดใหม่)
เดือน : ปี :วันนี้ วันอังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2564

สรุปผล การส่งรายงาน 506 ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2564
Untitled Document
สัปดาห์ 1
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 5
สรุปการส่ง
ลำดับหน่วยงานจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์ทันเวลา
148111518222529% (จำนวน)
1 รพ.ยโสธร null null null null null null null null 0.00 %(0)
2 รพ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
3 รพ.กุดชุมคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
4 รพ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
5 รพ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
6 รพ.มหาชนะชัยคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
7 รพ.ค้อวัง คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
8 รพ.ไทยเจริญ คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
9 รพร.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
10 สสอ.เมืองยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
11 สสอ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
12 สสอ.กุดชุม null null null null null null null null 0.00 %(0)
13 สสอ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
14 สสอ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
15 สสอ.มหาชนะชัย null null null null null null null null 0.00 %(0)
16 สสอ.ค้อวังไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null null null null null 100 %(1)
17 สสอ.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
18 สสอ.ไทยเจริญคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)