รายงาน506 Version4.04.60
ระบบติดตามส่งรายงาน สสจ.ยโสธร

หมายเหตุ
ส่งทันเวลา
:
ส่งช้า
:
ไม่มีCaseรายงาน
:
ไม่รายงาน Case
:
ยังไม่ถึงกำหนด
:
Null
รับแล้ว
:
รับแล้ว :
มีการแก้ไขไฟล์
:
(สสจ.กรุณาโหลดใหม่)
เดือน : ปี :



วันนี้ วันพุธ ที่ 17 เดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. 2565

สรุปผล การส่งรายงาน 506 ประจำเดือน สิงหาคม ปีพ.ศ. 2565
Untitled Document
สัปดาห์ 1
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 5
สรุปการส่ง
ลำดับหน่วยงานจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์ทันเวลา
148111518222529% (จำนวน)
1 รพ.ยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
2 รพ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
3 รพ.กุดชุมคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
4 รพ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
5 รพ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
6 รพ.มหาชนะชัยคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
7 รพ.ค้อวัง คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
8 รพ.ไทยเจริญ คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
9 รพร.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
10 สสอ.เมืองยโสธรคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 60.00 %(3)
11 สสอ.ทรายมูลคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null 100 %(5)
12 สสอ.กุดชุมไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
13 สสอ.คำเขื่อนแก้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 60.00 %(3)
14 สสอ.ป่าติ้วคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
15 สสอ.มหาชนะชัยคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)
16 สสอ.ค้อวังไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด ไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 80.00 %(4)
17 สสอ.เลิงนกทาคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 40.00 %(2)
18 สสอ.ไทยเจริญคลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null 100 %(5)