รายงาน506 Version3.04.60
ระบบติดตามส่งรายงาน สสอ.ค้อวัง

หมายเหตุ
ส่งทันเวลา
:
ส่งช้า
:
ไม่มีCaseรายงาน
:
ไม่รายงาน Case
:
ยังไม่ถึงกำหนด
:
Null
รับแล้ว
:
รับแล้ว :
มีการแก้ไขไฟล์
:
(สสอ.กรุณาโหลดใหม่)
เดือน : ปี :วันนี้ วันอังคาร ที่ 2 เดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2564

สรุปผล การส่งรายงาน 506 ประจำเดือน มีนาคม ปีพ.ศ. 2564
Untitled Document
สัปดาห์ 1
สัปดาห์ 2
สัปดาห์ 3
สัปดาห์ 4
สัปดาห์ 5
สรุปการส่ง
ลำดับหน่วยงานจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์พฤหัสบดีจันทร์ทันเวลา
148111518222529% (จำนวน)
1 รพ.ค้อวัง คลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
2 รพ.สต.เหล่าน้อยคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
3 รพ.สต.ฟ้าห่วนคลิกโหลดคลิกโหลด null null null null null null null null 100 %(1)
4 รพ.สต.บ้านติ้วไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null null null null null 100 %(1)
5 รพ.สต.บ้านตูมไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null null null null null 100 %(1)
6 รพ.สต.บ้านศิริพัฒนาไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null null null null null 100 %(1)
7 รพ.สต.น้ำอ้อมไม่มีcaseรายงานไม่มีcaseรายงาน null null null null null null null null 100 %(1)